PRODEJ AUTOMOBILU VW VENTO

office@akvoda.cz

PRODEJ AUTOMOBILU VW VENTO

PRODEJ AUTMOBILU VW VENTO

Značka: KSBR 40 INS 18837 / 2016

Kategorie: automobil

Cena: nejvyšší nabídce

Insolvenční správce JUDr. Jiří Voda LL.M. nabízí v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 40 INS 18837 / 2016 dlužníka Pavel Vrubel automobil VW VENTO, rok výroby 1996, RZ: BZD 25-26, VIN: WVWZZZ1HZTW221073, najeté kilometry v roce 2016 – 153.579. Automobil je bez platné STK, a je nabízen ve stavu jakém „stojí a leží“. Automobil se nachází na adrese Klobouky u Brna, Brněnská 6, velký TP a klíče od vozidla má k dispozici insolvenční správce. Automobil je spíše určen na náhradní díly.

Smlouva o postoupení pohledávek se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Prodej se uskutečňuje nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli – podávání cenových nabídek je časově omezeno, a to do 31.05.2020.

Insolvenční správce Dlužníka si vyhrazuje právo odmítnou veškeré předložené Nabídky, návrhy nebo řízení na výběr zájemce zrušit, a/nebo kdykoli změnit tyto Podmínky prodeje Pohledávek, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu.

V Případě Vašeho zájmu kontaktujte paní Barboru Zapletalovou na telefonním čísle 211 222 634 nebo prostřednictvím e-mailové adresy zapletalova@akvoda.cz

Movité věci

04.03.2019
31.05.2020


Informace o zadavateli

JUDr. Jiří Voda office@akvoda.cz

Související inzeráty