prodej bytu Opava

Značka: KSOS 12 INS 25859/2020 Daniš

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nehmotný majetek

10.09.2021
15.10.2021

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce, výběrové řízení formou obálkové metody.

Výběrové řízení probíhá v termínu od 13.09.2021 do 15.10.2021 do 15:00 hod., níže uvedeného majetku z majetkové podstaty dlužníka v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSOS 12 INS 25859/2020 u Krajského soudu v Ostravě.

Předmět prodeje:

Bytová jednotka č. 1711/5 a podílu ve výši 791/11233 na společných částech budovy č.p. 637, 1711 a pozemku parcela č. 558/2 v obci Opava, okres Opava, katastrální území Opava-Předměstí. LV č. 5563.

K prodávaným nemovitým věcem byl vypracován znalecký posudek, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku a zájemci se tak mohou se stavem nemovité věci seznámit.

Prohlídky předmětu prodeje v tomto výběrovém řízení je stanovena na 11.10.2021 od 11hod do 12hod. Na prohlídky je nutné se předem objednat elektronicky pouze na emailu: forman@insolvence-bis.cz.  Pokud se nikdo nepřihlásí, prohlídka se neuskuteční.

Povinný obsah písemné nabídky učiněné účastníkem:

             Jednoznačná identifikace účastníka výběrového řízení včetně kontaktních údajů a emailové adresy.

             Nabídka kupní ceny v minimální výši 2.370.000,-Kč.

             Čestné prohlášení, že účastník splňuje podmínky stanovené zákonem (viz poznámka o insolvenčním řízení).

Termín pro podání nabídek končí dnem 15.10.2021 do 15:00 hod. Nabídky budou přijímány výhradně v písemné formě, a to doporučenou poštou nebo prostřednictvím jiného doručovatele v kanceláři vyhlašovatele ode dne 13.09.2021 nejpozději 15.10.2021 do 15:00 hod. Nabídka musí být předložena v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – MIROSLAV DANIŠ-NEOTVÍRAT“.

Adresa pro doručování nabídek: Beneš – insolvenční správce, v.o.s., Na Míčánce 1044/39,160 00 Praha 6. Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel. Řádně předložené nabídky účastníků budou otevřeny a vyhodnoceny dne 19.10.2021 v 10:00hodin v budově sídla insolvenčního správce.

Povinnosti vítěze výběrového řízení:

Uhradit nejpozději do 10 dnů od oznámení výsledku výběrového řízení kupní cenu ve výši částky odpovídající nabídnuté kupní ceně na účet vyhlašovatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli zrušit nebo odmítnout všechny předložené nabídky, bez udání důvodů.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Petr Beneš Beneš - insolvenční správce v.o.s. benes@insolvence-bis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  05.06.2024 25.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.06.2024 30.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2024 23.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!