PRODEJ DOMU V K.Ú. DOLNÍ PRYSK

Značka: KSUL 89 INS 17289 / 2020

Cena: 566061 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Vesnička 33, Prysk, Česko

Kraj: Liberecký kraj

Nemovité věci

28.04.2021
31.05.2021

Insolvenční správce, společnost Moravská insolvenční, v.o.s., IČO: 07585004, se sídlem Tišnov, nám. Komenského 124, PSČ 666 01, nabízí v rámci insolvenčního řízení dlužnice Soni Flídrové, r.č. 775530/2368, bytem Česká Kamenice, Náměstí Míru 269, PSČ 407 21, sp. zn. KSUL 89 INS 17289/2020 k prodeji následující nemovité věci:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 10/48 na pozemku parc. č. st. 160, o výměře 94 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s č.p. 33 ve Vesničce, způsob využití objekt k bydlení, v katastrálním území Dolní Prysk (kód 734039), obec Prysk, vedeno na LV č. 150 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa;
 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 10/48 na pozemku parc. č. st. 199, o výměře 27 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Dolní Prysk (kód 734039), obec Prysk, vedeno na LV č. 150 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa;
 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 10/48 na pozemku parc. č. 835/4, o výměře 1052 m2, druh pozemku zahrada, v katastrálním území Dolní Prysk (kód 734039), obec Prysk, vedeno na LV č. 150 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa;
 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/8 na pozemku parc. č. 835/9, o výměře 285 m2, druh pozemku zahrada, v katastrálním území Dolní Prysk (kód 734039), obec Prysk, vedeno na LV č. 168 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa.

Výše uvedené nemovité věci budou prodány nejvyšší nabídce s tím, že minimální výše kupní ceny činí 566.061,- Kč, což je cena obvyklá určená na základě znaleckého posudku, který přikládáme v příloze. Podmínkou prodeje je, že kupní cena bude uhrazena bezhotovostně před nabytím majetku, popřípadě bude odložena účinnost kupní smlouvy k okamžiku úhrady kupní ceny. Kupující hradí rovněž další poplatky spojené s prodejem nemovité věci.

V případě zájmu o koupi spoluvlastnických podílů na shora uvedených nemovitých věcech zasílejte nabídky na e-mail: eu@malaska.cz, a to ve lhůtě do 31.5.2021 do 12:00 hodin, přičemž nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) včetně kontaktních údajů (e-mail, telefon) a výši kupní ceny.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Moravská insolvenční v.o.s. info@moravskainsolvencni.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 31.03.2024 Celá ČR
  Plzeňský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 02.04.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!