Prodej garáže

Značka: KSLB 82 INS 6414 / 2021

Cena: nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: klatovy

Nemovité věci

18.04.2024
31.12.2024

Insolvenční správkyně dlužníka –

Ing. Michaela Opočenská, RČ: 676019/1350, Aloisina Výšina 635/114, 460 15 Liberec XV

čj: KSLB 82 INS 6414 / 2021

 

 

NABÍZÍ K PRODEJI :

 

spoluvlastnický podíl dlužnice v rozsahu 1/3 k nemovitosti: pozemek

parc. č. 4870/4 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klatovy, jeho součástí

je stavba bez čp/če (garáž), zapsaném na LV 6493 vedeném u Katastrálního

úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy

 

s tím, že spoluvlastníci souhlasí s prodejem CELE nemovité věci  – tedy JE PRODÁVANA GARÁŽ jako CELEK

 

A TO NEJVYŠŠÍ UČINĚNÉ NABÍDCE !

 

Nabídky je možno podávat      do 15 června 2024 včetně.

 

Podání nabídky je možné učinit POUZE písemně, a to pouze písemným podáním v zalepené obálce na adresu : Svatopluka Čecha 1580/25, 741 01 Nový Jičín označené heslem “OPOČENSKA – NABÍDKA”, když písemné podání musí nejpozději v den 15.6.2024 dojít do tohoto sídla správkyně.

 

Předmět prodeje je popsán ve znaleckém ocenění, které je k dispozici na www.justice.cz – u ins. řízení dlužníka KSLB 82 INS 6414 / 2021

 

Podmínky prodeje:

1) Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou, když kupní cena nemovitosti bude odpovídat minimálně ceně obvyklé stanovené na základě aktuálně vypracovaného znaleckého posudku,

2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené ceny s tím, že zájemce musí mít zajištěny finanční prostředky na její úhradu

3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

4) Náklady zájemce spojené s nabytím nemovitých věcí si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého, včetně poplatků na příslušném KN

5) nemovité věci jsou prodávány ve stavu „jak stojí a leží“ bez odpovědnosti za vady věci

6) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

 

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Dagmar Cenknerová cenknerova@cenknerova.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2024 31.01.2025 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!