Prodej id. 1/2 podílu na garáži v Brně

Značka: KSBR 26 INS 30489/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

03.11.2021
31.01.2021

Prodej podílu o velikosti 1/2 na nemovitosti – garáži stojící na parcele č. 6718 (LV 1001, kat. území Bystrc), stojící na cizím pozemku. Prodej je realizován v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 26 INS 30489/2019, dlužník Jaroslava Otrubová, insolvenční soud vyslovil souhlas se zpeněžením podílu prodejem mimo dražbu.
Nabídky je aktuálně možno podávat do 31.01.2021 do 15:00 hod., a to písemně na adresu: Ing. Monika Fabrinská, Olšany u Prostějova 462, 798 14  Olšany u Prostějova a nebo emailem na: fabrinska@seznam.cz. V nabídce musí být uvedeno označení: „Nabídka – Nové Hamry“.
 
Bližší informace na emailu: fabrinska@seznam.cz.
 
Podmínky prodeje: 1) Podíl bude prodán zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku, podané nabídky jsou závazné, nabídka na koupi musí obsahovat jméno a příjmení zájemce/název zájemce, r.č./IČ, bydliště FO/sídlo, nabídku kupní ceny. 2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené ceny a označení: Podíl – garáž. 3) Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty, veškeré náklady spojené s převodem podílu hradí kupující. Podíl bude prodán ve stavu jak stojí a leží. 4) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.  


Přílohy:

Informace o zadavateli

ALFA insolvenční v.o.s. kure@alfains.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!