Prodej id. 1/2 zemědělských pozemků v k.ú. Semtěš u Bílého Podolí

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

03.06.2022
02.07.2022

Insolvenční správce, společnost Moravská insolvenční, v.o.s., IČO: 07585004, se sídlem Tišnov, nám. Komenského 124, PSČ 666 01, nabízí v rámci insolvenčního řízení dlužníka Josefa Šolty, r. č. 540320/1342, IČO: 137 20 066, bytem Opletalova 132, 284 01 Kutná Hora, sp. zn. KSPH 67 INS 15092 / 2021 k prodeji následující nemovité věci:

id. podíl o velikosti 1/2 na následujících nemovitých věcech:
– pozemek parc.č. 337 – ovocný sad,
– pozemek parc.č. 349 – orná půda,
– pozemek parc.č. 363 – ovocný sad,
– pozemek parc.č. 438 – lesní pozemek,
– pozemek parc.č. 444 – orná půda,
– pozemek parc.č. 445 – ostatní plocha,
– pozemek parc.č. 446 – ovocný sad,
– pozemek parc.č. 447 – ovocný sad,
– pozemek parc.č. 460/13 – orná půda,
– pozemek parc.č. 460/16 – orná půda,
– pozemek parc.č. 461 – orná půda,
– pozemek parc.č. 464 – orná půda,
– pozemek parc.č. 465 – orná půda,
– pozemek parc.č. 468 – orná půda,
– pozemek parc.č. 469 – orná půda,
– pozemek parc.č. 472 – orná půda,
– pozemek parc.č. 474 – orná půda,
– pozemek parc.č. 1869/78 – ovocný sad.

vše v katastrálním území Semtěš u Bílého Podolí, obec Semtěš, okres Kutná Hora, vedeno na LV č. 238 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná hora.

Výše uvedené nemovité věci budou prodány nejvyšší nabídce. Znalecký posudek přikládáme v příloze. Podmínkou prodeje je, že kupní cena bude uhrazena bezhotovostně, příp. v hotovosti, před nabytím majetku. Kupující hradí rovněž další poplatky spojené s prodejem nemovité věci.

V případě zájmu o koupi shora uvedené nemovité věci zasílejte nabídky či dotazy na e-mail: info@moravskainsolvencni.cz, a to ve lhůtě do 30.6.2022 do 12:00 hodin, přičemž nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) včetně kontaktních údajů (e-mail, telefon) a výši kupní ceny.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Moravská insolvenční v.o.s. info@moravskainsolvencni.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!