Prodej mimo dražbu nemovitého majetku zapsaného v soupisu majetkové podstaty dlužníků Mgr. Štěpánka Drábková, nar. 10. 7. 1960, bytem Víta Nejedlého 462/40, 682 01 Vyškov

Značka: KSBR 54 INS 16701/2019

Cena: 50. 164,- Kč Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Dědice, Vyškov, Česko

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

30.11.2020
31.01.2021

Usnesením Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou s č.j. KSBR 54 INS 16701 / 2019 – A – 11  byl dne 10. září 2019 zjištěn úpadek dlužníka: Mgr. Štěpánka Drábková, nar. 10. 7. 1960, bytem Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov a insolvenčním správcem byla ustanovena společnost Paclík – insolvenční správce a spol..

Do majetkové podstaty dlužníků náleží níže uvedený MAJETEK, který je v insolvenčním řízení ve věci dlužníků zpeněžován mimo dražbu.

Níže uvedený movitý majetek je sepsán v majetkové podstatě dlužníka ze dne 19.12.2019, uvedené v insolvenčním rejstříku pod B-4 (položka č. 1).

Jedná se o:

1) nemovitost: Trvalý travní porost, zapsaný na LV 2761, výměra 5.722 m2, parcela č. 3135/211, Kat. území: Dědice u Vyškova, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj

A to za těchto podmínek:

A) Insolvenční správce dlužníka tímto vyzývá zájemce o odkup majetku , aby své nabídky zasílali e-mailem na Paclik.insolvencni.spravce@email.cz a to nejpozději do 31.1.2021

B) Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě – pořadové číslo položky a název, který je uvedený v soupisu majetkové podstaty a nabízená kupní cena.

C) Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.

D) Po doručení nabídek provede insolvenční správce jejich vyhodnocení a movitý majetek bude prodán na základě nejvyšší učiněné nabídky.

E) Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.

F) Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.

G) Prohlídky lze uskutečnit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě


Přílohy:

Informace o zadavateli

Milan Paclík Paclik.insolvencni.spravce@email.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.02.2024 11.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 26.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!