Prodej nemovité věci – byt – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 Břeclav

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

28.04.2023
30.05.2023

I. Insolvenční společnost v.o.s., insolvenční správce dlužníka Michal Příborský, v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 3 INS 14693 / 2021, nabízí k prodeji nemovitou věc sepsanou do majetkové podstaty dlužníka, a to:

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na nemovitých věcech:
  jednotka č. 1079/14, byt, podíl na společných částech domu a pozemku 490/19848

  Vymezeno v: Budova Poštorná, č.p. 1078, 1079, 1080, byt. dům, LV 3765
  na parcele 1891/3, LV 3765
  Parcela 1891/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře, 622 m2

  To vše zapsané Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, na LV 4572, pro k.ú. Poštorná, obec Břeclav

– Prodej bude uskutečněn za následujících podmínek:

– přímý prodej nejvyšší nabídce;

-náklady na zpeněžení nepřesáhnou zákonnou výši;

-kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

·insolvenční správce je oprávněn všechny nabídky odmítnout bez udání důvodu;

 

Nabídky  zasílejte na e-mailovou adresu korenova@insolvencnispolecnost.cz, a to nejpozději do 30.5.2023


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční společnost v.o.s. office@insolvencnispolecnost.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 06.08.2024 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.06.2024 25.07.2024 Středočeský kraj 10000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!