PRODEJ NEMOVITÉ VĚCI – GARÁŽ V OBCI NOVÁ ROLE – KSPL 54 INS 14285/2020

Cena: 125000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: 362 25 Nová Role, Česko

Kraj: Karlovarský kraj

Nemovité věci

12.01.2021
28.02.2021

Forteslegal insolvence v.o.s., insolvenční správce dlužníka Olga Gregor Zralá, dat. nar. 20.05.1961, bydlištěm Nahořečice 15, 441 01 Valeč, nabízí k přímému prodeji mimo dražbu nejvyšší nabídce nemovitou věc sepsanou v soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkou č. n2. Jedná se o nemovitou věc v obci Nová Role, stavba bez čp. a če., garáž na pozemku St. 329, zapsáno na listu vlastnictví č. 733 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, k. ú. Nová role.

Jedná se o řadovou garáž, která je přízemní, má jedno nadzemní podlaží, není podsklepená. více informací viz znalecký posudek.

Prodej je uskutečňován za následujících podmínek

– mimo dražbu přímým prodejem

– majetek bude prodán nejvyšší nabídce, přičemž minimální kupní cena je stanovena znaleckým posudkem v příloze

– kupní cena bude uhrazena nejpozději před uzavřením smlouvy

– insolvenční správce si může vyhradit právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo podmínky prodeje modifikovat

Nabídky podávejte do 28.2.2020.

Pro bližší informace a podání nabídek (písemně nebo elektronicky):

e-mail: jaroslav.mach@forteslegal.cz
adresa: Trojická 1904/14, 128 00 Praha 2
tel: 777 713 379

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční Správce insolvence@forteslegal.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 30.06.2025 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!