Prodej nemovité věci – Rodinný dům Prostějov

Cena: 1220000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

10.05.2022
20.06.2022

Insolvenční společnost v.o.s., insolvenční správce dlužníka Milan Chvojka, Dita Chvojková,  v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 16832/2019, nabízí k prodeji nemovitou věc (rodinný dům) sepsanou do majetkové podstaty dlužníka, a to:

Nemovitosti zapsané Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na LV 48, kat. území Dobromilice, obec Dobromilice, část obce Dobromilice, okres Prostějov

 • Pozemek parc. č. st. 68/3, o výměře 150 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 98 Dobromilice, rod. dům;
 • Pozemek parc. č. 74/5, o výměře 315 m2, zahrada;

Prodej bude uskutečněn za následujících podmínek:

·přímý prodej nejvyšší nabídce (minimální nabídka ve výši 1.220.000,- Kč dle usnesení soudu, č.j. KSBR 30 INS 16832/2019-B-50);
·náklady na zpeněžení nepřesáhnou zákonnou výši;
·kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
·insolvenční správce je oprávněn všechny nabídky odmítnout bez udání důvodu;

Nabídka musí být zájemcem podána nejpozději do 20.6.2022, 13.00 hod., a to v listinné podobě doručené k rukám insolvenčního správce osobně nebo prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb, musí být zapečetěná a označená „Neotvírat – nabídka Chvojkovi.“.

Nabídka musí obsahovat identifikaci zájemce (jméno/název,  dat. nar./IČ, bydliště/sídlo,  a email+telefon) a nabízenou kupní cenu.

Obálky s nabídkami budou otevřeny a vyhodnoceny dne 20.6.2022 v 13.30 hod. v sídle insolvenčního správce, Palackého 715/15, 110 00 Praha 1, 2. patro

 

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční společnost v.o.s. office@insolvencnispolecnost.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!