PRODEJ NEMOVITÉ VĚCI (zahrada) – SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL O VELIKOSTI 1/2 PROSTĚJOV

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

08.03.2023
10.04.2023

I. Insolvenční společnost v.o.s., insolvenční správce dlužníka Marcela Pazderová, v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 1718/2022, nabízí k prodeji nemovitou věc sepsanou do majetkové podstaty dlužníka, a to:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku parc. č. 1604/11 o výměře 141 m² (zahrada) na pozemcích zapsaných na LV č. 1195, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, okres Prostějov, kat. území Určice, obec Určice,

– Prodej bude uskutečněn za následujících podmínek:

– přímý prodej nejvyšší nabídce;

-náklady na zpeněžení nepřesáhnou zákonnou výši;

-kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

·insolvenční správce je oprávněn všechny nabídky odmítnout bez udání důvodu;

 

Nabídky  zasílejte na e-mailovou adresu korenova@insolvencnispolecnost.cz, a to nejpozději do 10.4.2023


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční společnost v.o.s. office@insolvencnispolecnost.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.05.2023 30.09.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 30.06.2023 Pardubický kraj 280000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 16.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!