PRODEJ NEMOVITÉHO MAJETKU A PODÍLŮ NA NĚM V ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI VEDENÉM POD SP. ZN. 34 D 198/2014

Značka: 34 D 198/2014

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

07.09.2020
20.09.2020

Likvidační správkyně společnost AAA INSOLVENCE OK v.o.s. nabízí k prodeji v rámci řízení o pozůstalosti po panu Ing. Zdeňku Lošťákovi, nar. 27.2.1957, trvalý pobyt Plumlov, Vinohrádky 528, zemř. dne 6.2.2014, jehož dědické řízení o pozůstalosti je vedené Okresním soudem v Prostějově pod sp. zn. 34 D 198/2014nemovitý majetek, a to:

 

 1. Nemovitosti v katastrálním území Krumsín, obec Plumlov, a to konkrétně: pozemek parcelní číslo 848 o výměře 90 m2 – lesní pozemek, a to vše zapsané Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov, na LV 620.
 2. Podíl ve výši 2/25 na nemovitostech v katastrálním území Plumlov, obec Plumlov, a to konkrétně: pozemek parcelní číslo 1372/137 o výměře 533 m2 – orná půda, zapsané Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov, na LV 401.
 3. Podíl ve výši 2/25 na nemovitostech v katastrálním území Hamry, obec Plumlov, a to konkrétně: pozemek parcelní číslo 1053 o výměře 3115 m2 – orná půda, zapsané Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov, na LV 101.

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán jako celek nejvyšší předložené cenové nabídce za uvedené nemovitosti.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Likvidační správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu (soudního komisaře).

Nabídky je nutné zaslat e-mailem na dusek@insolvenceok.cz nebo poštou na adresu AAA INSOLVENCE OK v.o.s., Hlaváčkovo nám. 1,  796 01 Prostějov, do 20.9.2020.

Žádost o bližší informace je možné adresovat na e-mail: dusek@insolvenceok.cz nebo zjistit dotazem na tel. čísle 774 727 051.


Přílohy:

Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!