PRODEJ DOMU V K.Ú. TRMICE

Značka: KSUL 85 INS 22674 / 2019

Cena: 58000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Fügnerova 64/8, Trmice, Česko

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

24.05.2022
24.06.2022

Insolvenční správce, společnost Moravská insolvenční, v.o.s., IČO: 07585004, se sídlem Tišnov, nám. Komenského 124, PSČ 666 01, nabízí v rámci insolvenčního řízení dlužníků Romana Bana, r.č. 681130/1563, a Aleny Banové, r.č. 716118/8980, oba trvale bytem Ústí nad Labem, Anežky České 636/19, PSČ 400 07, sp. zn. KSUL 85 INS 22674 / 2019 k prodeji následující nemovité věci:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/32 na pozemku parc. č. 451, o výměře 371 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s č.p. 64, způsob využití rodinný dům, vše zapsáno na LV č. 71 v katastrálním území Trmice (kód: 774979), pro obec Trmice, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.

Výše uvedené nemovité věci budou prodány nejvyšší nabídce s tím, že minimální výše kupní ceny činí 58.000,- Kč, což je cena obvyklá určená na základě znaleckého posudku, který přikládáme v příloze. Podmínkou prodeje je, že kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy bezhotovostně, případně v hotovosti. Kupující hradí rovněž další poplatky spojené s prodejem nemovité věci nad rámec kupní ceny.

V případě zájmu o koupi shora uvedených nemovitých věcí zasílejte nabídky na e-mail: spravce@moravskainsolvencni.cz, a to ve lhůtě do 24.6.2022 do 12:00 hodin, přičemž nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/r.č., sídlo/bydliště) včetně kontaktních údajů (e-mail, telefon) a výši kupní ceny.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Moravská insolvenční v.o.s. info@moravskainsolvencni.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!