PRODEJ NEMOVITOSTÍ KONSTANTINOVY LÁZNĚ, OKR. TACHOV

Značka: 383_22

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Plzeňský kraj

Nemovité věci

27.03.2023
31.05.2023

V insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 65 INS 1531/2021 nabízí insolvenční správce v souladu s pokynem zajištěného věřitele pozemek parc. č. 4, pozemek parc. č. st. 48, jehož součástí je budova č. p. 12, pozemek parc. č. st. 49, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., pozemek parc. č. st. 50, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., pozemek parc. č. 885, pozemek parc. č. 886, vše v k.ú. Břetislav, obec Konstantinovy Lázně. Vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 6, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov. Znaleckým posudkem byly nemovitosti oceněny na částku 1.500.000 Kč.

 

Prodej bude uskutečněn za následujících podmínek:

 • zpeněžení bude uskutečněno mimo dražbu nejvyšší nabídce,
 • minimální kupní cena činí 1.500.000 Kč,
 • insolvenční správce si vymezuje právo odmítnout jakoukoli nabídku,
 • uzavření kupní smlouvy podléhá souhlasu zajištěného věřitele
 • kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy,
 • k nemovitosti nelze zřídit zástavní právo za účelem čerpání hypotečního úvěru na úhradu kupní ceny.

Zájemce žádáme, aby v reakci na inzerát uvedli výši své nabídky a své kontaktní údaje – telefon a e-mailovou adresu. V předmětu prosím uveďte „Nabídka Konstantinovy Lázně“. Nabídky zasílejte nejpozději do 31. 5. 2023.

email: insolvence@justis.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

JUDr. Lucie Kovářová office@justis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.05.2023 30.09.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 30.06.2023 Pardubický kraj 280000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 16.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!