Prodej nemovitosti – pozemek Blansko

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

13.02.2023
15.08.2023

I. Insolvenční společnost v.o.s., insolvenční správce dlužníka PROMA-TOUR, s.r.o., Údolní 33, Brno, IČO: 25569546, v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 37 INS 2899 / 2019, nabízí k prodeji nemovitou věc sepsanou do majetkové podstaty dlužníka, a to:

 • Pozemek parc. č. 2632/2 (lesní pozemek) o výměře 433 m2, zapsaný na LV č. 1643 pro k.ú. Letovice, obec Letovice, okres Blansko, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice; Letovice;

– Prodej bude uskutečněn za následujících podmínek:

– přímý prodej nejvyšší nabídce, nejnižší cena je určena dle znaleckého posudku ve výši 6.000,- Kč ;

-náklady na zpeněžení nepřesáhnou zákonnou výši;

-kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

·insolvenční správce je oprávněn všechny nabídky odmítnout bez udání důvodu;

 

Nabídky  zasílejte na e-mailovou adresu korenova@insolvencnispolecnost.cz, a to nejpozději do 15.8.2023


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční společnost v.o.s. office@insolvencnispolecnost.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.02.2024 11.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 26.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!