Prodej spoluvlastnického podílu na nemovitosti nacházející se v k.ú. Bystrc

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

13.07.2020
15.12.2020

Insolvenční správce nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl na nemovitostech nacházejících se v k.ú. Bystrc, z majetkové podstaty dlužnice Hany Pipové, sp.zn. KSBR 29 INS 4178/2018, tj.:

 • spoluvlastnický podíl ve výši id. 3/12 na stavbě Bystrc, č.e. 838, rod. rekr stojící na pozemku p.č. 4580, zapsaném na LV č. 1429; zapsáno na LV č. 1430, k.ú. Bystrc, vedeno Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj , Katastrálním pracovištěm Brno-město.
 • spoluvlastnický podíl ve výši  id. 3/8 na pozemku p.č. 4580 – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba Bystrc, č.e. 838, rod. rekr, LV 1430; pozemek p.č. 4581 – ostatní plocha; pozemek p.č. 4582 – ostatní plocha; pozemek p.č. 4583/1 – zahrada; zapsáno na LV č. 1429, k.ú. Bystrc, vedeno Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj , Katastrálním pracovištěm Brno-město.

Správce současně sděluje, že Ing. Petr Komárek – spoluvlastník, má taktéž v zájmu zpeněžit své spoluvlastnické podíly na nemovitostech, tj. spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/8 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1429, k.ú. Bystrc, a spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/12 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1430.  Případné nabídky budou Ing. Komárkovi předloženy k vyjádření.

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– v případě zájmu o odkup i spoluvlastnického podílu Ing. Komárka je nutné v nabídce uvést nabídkové ceny na každý podíl, tj. podíl dlužnice Pípové a Ing. Komárka zvlášť

– úhrada kupní ceny nejpozději před podpisem kupní smlouvy

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;

– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: michaela.berankova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 15.12.2020. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka na koupi spoluvlastnického podílu na chatě Bystrc – Pípová Hana”.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!