Prodej nemovitých věcí – Likvidační správce Ing. Oldřich Valta, IČ: 699 01 571, se sídlem Obora 146, 440 01 Louny 1, po zůstaviteli Josef Fišer, nar. 17.03.1950, zemř. 25.01.2014, posledně trvale bytem Oráčov 7, PSČ: 270 32.

Značka: 26 D 52/2014

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

18.03.2024
30.06.2024

Nemovité věci:

 • Pozemek č. St. 58/2 o výměře 439 m2 (zastavěná plocha a nádvoří);

Součástí je stavba: Oráčov, č.p. 7, (bydlení),

Stavba stojí na pozemku parc. č.: St.58/2,

Zapsaný na LV č. 231 u KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, pro Obec

a k.ú. Oráčov.

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 2/44 na:

Pozemek parc. č. 272/40 o výměře 3400 m2 (orná půda);

Zapsaný na LV č. 40 u KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, pro Obec a k.ú. Běleč.

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 2/42 na:

Pozemek parc. č. 313/55 o výměře 1397 m2 (orná půda);

Zapsaný na LV č. 56 u KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, pro Obec a k.ú. Běleč.

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 2/34 na:

Pozemek parc. č. 272/53 o výměře 923 m2 (ostatní plocha);

Zapsaný na LV č. 60 u KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, pro Obec a k.ú. Běleč.

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 2/44 na:

Pozemek parc. č. 272/5 o výměře 1837 m2 (ostatní plocha);

Zapsaný na LV č. 355 u KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, pro Obec a k.ú. Běleč.

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 2/34 na:

Pozemek parc. č. 272/48 o výměře 648 m2 (orná půda);

Zapsaný na LV č. 383 u KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, pro Obec a k.ú. Běleč.

Zpeněžení výše uvedených nemovitých věcí bude uskutečněno přímým prodejem mimo dražbu, a to zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. Cenové nabídky mohou být činěny jednotlivě. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv podanou nabídku.

 

Nabídky je možné podávat nejpozději do 30.06.2024, a to:

– do datové schránky insolvenčního správce ID:5zwyncf nebo,

– e-mailem na ovalta@seznam.cz anebo,

– poštou na adresu Ing. Oldřich Valta, Insolvenční správce, Obora 146, 440 01 Louny 1.

 

Značka: 26 D 52/2014

Cena: Nejvyšší nabídka v Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Informace o zadavateli

Oldřich Valta ovalta@seznam.cz Ing. Oldřich Valta, Obora 146, 440 01 Louny 1

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 25.08.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 31.12.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!