Prodej nemovitých věcí – Pozemky parc. – LV č. 274, 294 – KSCB 44 INS 23914/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

30.11.2021
30.06.2022

Forteslegal insolvence v.o.s., insolvenční správce dlužníka Pejša Jiří , IČ: 75108682, se sídlem Pejšova Lhota 1, 391 33 Borotín, nabízí k přímému prodeji mimo dražbu nejvyšší nabídce majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty, a to:

pozemky parc.č. 892 o výměře 4550m2, parc.č. 1055/1 o výměře 5512m2, parc.č. 1084 o výměře 7337m2 a parc.č. 1117 o výměře 3597m2, vše lesní pozemek, zapsáno na LV č. 274 pro k.ú. Radihošť, obec Božetice u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek a spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích parc.č. 887 o výměře 18181m2, parc.č. 903/1 o výměře 17074m2, parc.č. 903/2 o výměře 5102m2, parc.č. 904/1 o výměře 6952m2, parc.č. 980 o výměře 2805m2, parc.č. 981 o výměře 33593m2, parc.č. 988 o výměře 270m2, parc.č. 989 o výměře 7571m2 a parc.č. 991 8200m2, vše lesní pozemek, zapsáno na LV č. 294 pro k.ú. Pikov, obec Borotín u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor.

Prodej je uskutečňován za následujících podmínek:
– mimo dražbu přímým prodejem,
– majetek bude prodán nejvyšší nabídce,
– kupní cena bude uhrazena nejpozději před převzetím majetku,
– insolvenční správce si může vyhradit právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo podmínky prodeje modifikovat.

Pro bližší informace a podání nabídek (písemně nebo elektronicky):

e-mail: nikola.tesarova@forteslegal.cz
adresa: Trojická 1904/14, 128 00 Praha 2
tel: 734 787 894

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční Správce insolvence@forteslegal.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.03.2023 21.05.2023 Jihočeský kraj 1635000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 03.03.2025 Středočeský kraj 5 870 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 21.05.2023 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.03.2023 26.04.2023 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!