PRODEJ NEMOVITÝCH VĚCÍ – POZEMKY

Značka: KSHK 33 INS 18478/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetekNemovité věci

25.11.2020
29.01.2021

PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA

Insolvenční správce:

Koppa v.o.s., insolvenční správce, Mozartova 679/21, 460 01 Liberec

Dlužník:

Karásek Miroslav, bytem Dětenice 141, 507 24 Dětenice , sp.zn. KSHK 33 INS 18478/2018

 

Insolvenční správce nabízí k prodeji:

 

Pozemky

spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši 1/22 na nemovitém majetku, a to:
– pozemek parc. č. 572/27, o výměře 1574 m2,vodní plocha
zapsáno na LV č. 106 vedeném Katastrálním úřadem pro Královehradecký kraj, kat. prac. Hradec Králové, kat. území Dětenice

spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši 1/12 na nemovitém majetku, a to:
– pozemek parc. č. 572/24, o výměře 209 m2,ostatní plocha
zapsáno na LV č. 107 vedeném Katastrálním úřadem pro Královehradecký kraj, kat. prac. Hradec Králové, kat. území Dětenice

spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši 1/40 na nemovitém majetku, a to:
– pozemek parc. č. 301/79, o výměře 3123 m2, orná půda
zapsáno na LV č. 119 vedeném Katastrálním úřadem pro Královehradecký kraj, kat. prac. Hradec Králové, kat. území Dětenice

pozemek parc. č. 301/143, o výměře 4604 m2, orná půda
– pozemek parc. č. 317/14, o výměře 9861 m2, orná půda
– pozemek parc. č. 572/75, o výměře 5809 m2, orná půda
zapsáno na LV č. 120 vedeném Katastrálním úřadem pro Královehradecký kraj, kat. prac. Hradec Králové, kat. území Dětenice

spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši 1/22 na nemovitém majetku, a to:
– pozemek parc. č. 586/17, o výměře 60 m2, orná půda
zapsáno na LV č. 499 vedeném Katastrálním úřadem pro Královehradecký kraj, kat. prac. Hradec Králové, kat. území Dětenice

spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši 1/12 na nemovitém majetku, a to:
– pozemek parc. č. 572/25, o výměře 960 m2, vodní plocha
zapsáno na LV č. 507 vedeném Katastrálním úřadem pro Královehradecký kraj, kat. prac. Hradec Králové, kat. území Dětenice

spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši 1/12 na nemovitém majetku, a to:
– pozemek parc. č. 572/9, o výměře 991 m2, orná půda
zapsáno na LV č. 562 vedeném Katastrálním úřadem pro Královehradecký kraj, kat. prac. Hradec Králové, kat. území Dětenice

 

Podmínky

 • Nabízený majetek bude prodán  zájemci s nejvyšší nabídkou.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku zasílat poštou na adresu insolvenčního správce, do datové schránky nebo na emailovou adresu – viz kontakt.
 • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději před uzavřením smlouvy.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude insolvenčním správcem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít s insolvenčním správcem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.

Přílohy:

Informace o zadavateli

Zdeňka Bělohlávková belohlavkova@koppa.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.04.2024 10.05.2024 Kraj Vysočina nabídněte Kč Nejvyšší nabídka
  19.04.2024 31.05.2024 Jihomoravský kraj 226450 Kč Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 31.12.2024 nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!