PRODEJ OCHRANNÝCH ZNÁMEK Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA

Značka: MSPH 98 INS 6657/2019

Cena: nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetekOstatní majetek

15.08.2022
31.10.2022

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. března 2020, č.j. MSPH 98 INS 6657/2019-A-39, soud rozhodl o úpadku dlužníka: Clever Monitor s.r.o., IČ: 248 02 077, (dále jen „Dlužník“) a současně ustanovil insolvenčního správce společnost TP Insolvence v.o.s., IČO: 032 96 636 (dále jen „IS“). Insolvenční soud současně usnesením ze dne 8. září 2020, č.j. MSPH 98 INS 6657/2019-B-10 prohlásil na majetek Dlužníka konkurs.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 20. července 2022, č.j. MSPH 98 INS 6657/2019-B-18, soud v postavení věřitelského výboru dle ust. § 66 ins.zák. uděluje souhlas s tím, aby IS prodal mimo dražbu ochranné známky ve znění „CLEVER MIA“ (zn.sp. O-550863) a „CLEVER AIM“ (zn.sp. 0-550865), a to za následujících podmínek:
– zveřejnění seznamu ochranných známek tvořících předmět zpeněžení na webu burzaspravcu.cz
– upozornění zájemců na web burzaspravcu.cz
– zpeněžení uvedených ochranných známek nejvyšší nabídce
– přímý prodej ochranných známek mimo dražbu, a to nejvyšší nabídce
– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy
– veškeré náklady se zpeněžením ochranných známek hradí kupující.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu office@tpinsolvence.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 224 217 777.

Informace o zadavateli

office@tpinsolvence.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.09.2022 28.11.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2022 28.11.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2022 11.10.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.09.2022 31.12.2022 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!