Prodej osobního automobilu značky Mercedes-Benz a vozíku

Značka: KSCB 41 INS 15410/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

09.09.2019
08.09.2020

Insolvenční správce JUDr. Tomáš Truschinger, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji movitý majetek dlužníka Josefa Hodného, r.č. 530209/102, bytem Tábor, Budovatelů 2624, PSČ 390 02 (KSCB 41 INS 15410/2018).

Nabízený majetek je následující:

1)         osobní automobil MERCEDES-BENZ E 290 TD, reg.zn. 2C00 9130, VIN: WDB2100171A499544 – rok výroby 1997, vozidlo má propadlou technickou, stav odpovídá stáří a opotřebení vozidla, viz přiložené foto,

2)        vozík Agados, reg. zn. 5C6 9771, VIN: TKXH131758ANS1400.

 

S ohledem na skutečnost, že uvedený movitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníka případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 9. 10. 2019 včetně, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu: sasinova@ak-kt.cz. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o koupi, uvedení věci, na kterou se cenová nabídka vztahuje a dále nabízenou kupní cenu. Následné kupní smlouvy pak budou uzavřeny se zájemci, kteří nabídnou nejvyšší kupní cenu. Pro úplnost uvádím, že ocenění uvedené v soupise majetkové podstaty je provedeno pouze orientačně dle odhadu insolvenčního správce a věci budou prodány zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu.

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

Další informace k nabízenému majetku poskytne insolvenční správce na žádost zaslanou na emailovou adresu: sasinova@ak-kt.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 03.06.2024 Liberecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 20.06.2024 Celá ČR 114 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 18.06.2024 Královehradecký kraj 60 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!