prodej podílu 1/12 na chatě a pozemcích

Značka: MSPH 96 INS 2186 / 2014 Chramosta

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

04.03.2022
04.04.2022

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce

Beneš – insolvenční správce, v.o.s., insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníků Chramostových v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 96 INS 2186 / 2014 u Městského soudu v Praze.

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl na nemovitostech:

Parcela č. 184/1 – podíl o velikosti 1/12 – 211 m2 – zastavená plocha a nádvoří, součástí je stavba Háj, č.e. 55, rod. rek. – LV 225 – k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem

– Parcela č. 343 – podíl o velikosti 1/12 – 29 m2 – zastavená plocha a nádvoří – LV 225 – k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem

– Parcela č. 500/7 – podíl o velikosti 1/12 – 424 m2 – LV 225-  k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem

– Parcela č. 500/9 – podíl o velikosti 1/12 – 98 m2 – Trvalý travní porost – LV 225-  k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem

– Parcela č. 1268 – podíl o velikosti 1/12 – 305 m2 – ostatní plocha – LV 225-  k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem

vše zapsané v soupisu majetkové podstaty zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 21.10.2021 v oddíle B – 47, pod položkami č. 2 – 6.

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Minimální cena 323.000 Kč

K prodávaným nemovitým věcem byl vypracován znalecký posudek, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 28.2.2022 v oddíle B-50 a zájemci se tak mohou se stavem nemovité věci seznámit.

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 4.4.2022 na adresu: prodejenabidky@email.cz

 Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) označení položek, nabídku kupní ceny a způsob financování.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku a nebude s nimi uzavřena kupní smlouva, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 10 dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem a odvozem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Petr Beneš Beneš - insolvenční správce v.o.s. benes@insolvence-bis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 20.06.2024 Celá ČR min. 120.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!