prodej podílu 1/2 na garáži bez pozemku Ostrava – Vítkovice

Značka: KSOS 12 INS 13109 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

16.08.2021
23.12.2021

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSOS 12 INS 13109 / 2020 následující majetek: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech:

– garáž nacházející se na pozemku parc. č. 176/153 (LV 1604), v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava – město, zaps. v k. ú. Vítkovice, LV 1725.

 

Popis nemovitosti:

– podíl 1/2 na garáži bez vlastního pozemku

– k nemovitosti se vztahuje předkupního právo majitele pozemku

 

Garáž je stavbou bez č. p. /č. ev. nacházející se v řadové zástavbě obdobných staveb – garáží. Stavba je zděnou, vnitřní řadovou garáží s jedním nadzemním podlažím, bez podsklepení, přístupná z úrovně okolního terénu. Objekt je proveden jako zděný, dle odkrytých fasádních vrstev jsou obvodové i vnitřní příčky provedeny z cihel plných pálených. Zastřešení je provedeno plochou či stanovou střešní konstrukcí s mírným sklonem orientovaným k přístupové cestě s krytinou z asfaltových pásů. Vnější omítky jsou částečně zvětralé či opadané s fasádní úpravou břizolit, prostor je odvětrán mřížkou viditelnou na fasádě. Vstup do objektu zajišťují pouze dřevěná dvoukřídlá vrata. Objekt má provedeno oplechování střechy, je osazen dešťový svod a odpadní roura ze střechy společná pro více objektů. V interiéru objektu je dle dlužnice provedena podlaha z betonové mazaniny a vnitřní omítka. Objekt je možné napojit na rozvod elektřiny.

 

Podmínky prodeje: a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce. b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště), číslo insolvenčního řízení a nabídku kupní ceny. c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. e) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele. Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 224 947 055.


Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  04.12.2023 31.03.2024 Celá ČR
  Ústecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.12.2023 06.01.2024 Ústecký kraj 198000 Kč Nejvyšší nabídka
  03.12.2023 10.12.2023 Pardubický kraj 50000 Kč Nejvyšší nabídka
  01.12.2023 01.01.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!