Prodej podílu na nebytové jednotce vč. podílů na společných prostorách č.p. 547, Břevnov

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Nemovité věci

14.03.2024
10.04.2024

V rámci insolvenčního řízení dlužníka Jana Sečkáře, sp.zn. MSPH 57 INS 4355/2023, nabízíme k prodeji podíl o velikosti 525/19220  na jednotce č. 547/2 – jiný nebytový prostor, vymezený v budově Břevnov č.p. 547, bytový dům, LV 2288 na parcele 1070 (zastavěná plocha nádvoří o výměře 315 m2), včetně podílu o velikosti 525/19220 na společných prostorech domu a pozemku parc. č. 1070 (zastavěná plocha a nádvoří), vše zapsáno na LV 3212,  katastrální úřad hlavní město Praha, katastrální pracoviště Praha, katastrální území 729582 Břevnov obec Praha.

V případě zájmu lze zaslat znalecký posudek – se žádostmi se obracejte na níže uvedený email.

Nabídku doručte nejpozději do 10.4.2024 do 12h do datové schránky, ID DS: zyuyanf nebo na e-mail: hana.mullerova@basto.cz. V nabídce sdělte: výši nabídky, jméno a příjmení zájemce/obchodní název společnosti, datum narození/IČ, adresu bydliště/sídlo korporace, vč. telefonního a emailového kontaktu. Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli nabídku, a to i bez udání důvodu.

 

Cena odhadu: 27.000,- Kč

 

Informace o zadavateli

Hana Müllerová basto@basto.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!