PRODEJ PODÍLU NA NEMOVITOSTECH Z INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ VEDENÉHO POD SP. ZN. KSHK 15 INS 18813/2020

Značka: KSHK 15 INS 18813/2020

Cena: 900000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

16.01.2023
15.02.2023

Insolvenční správkyně AAA INSOLVENCE OK v.o.s. nabízí k prodeji v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSHK 15 INS 18813/2020 (dlužníka Zdeňka Pomezného) podíl na nemovitém majetku, který  dne 13.12.2021 sepsala pod položkou č. 2 do soupisu majetkové podstaty, a to:

spoluvlastnický o velikosti 4/6 na nemovitostech:
– bytové jednotce č. 324/3, byt, vymezené v budově Velká Ledhuje, č.p. 324, byt. dům, LV 1414, stojící na parcele č. St. 605, LV 1414, jejíž součástí je bytový dům č.p. 324
– podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 7647/69189,
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod,
na listu vlastnictví číslo 2184, pro obec Police nad Metují, katastrální území Velká Ledhuje 

(obvyklá cena ve výši 900.000,- Kč)

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce 
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu  insolvenčního soudu 

Nabídky je nutné zaslat e-mailem na dusek@insolvenceok.cz nebo poštou na adresu AAA INSOLVENCE OK v.o.s., Hlaváčkovo nám. 1,  796 01 Prostějov,  to do 15.2.2023.

Žádost o bližší informace je možné adresovat na e-mail: dusek@insolvenceok.cz nebo zjistit dotazem na tel. čísle 774 727 051.

Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.05.2023 30.09.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 30.06.2023 Pardubický kraj 280000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 16.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!