PRODEJ PODÍLU NA POZEMCÍCH V K.Ú. JAMNÉ U JIHLAVY

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

06.08.2020
06.08.2021

Insolvenční správce ustanoven v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 11176/2019 nabízí k prodeji podíl o velikosti 1/3 na pozemcích v k.ú. Jamné u Jihlavy. Jedná se o tyto pozemky:

 • Pozemek parc. č. 2032, orná půda
 • Pozemek parc. č. 2049, ostatní plocha
 • Pozemek parc. č. 2061/1, vodní plocha
 • Pozemek parc. č. 2063/1, trvalý travní porost
 • vše zapsáno na LV č. 434 pro katastrální území Jamné u Jihlavy, obec Jamné.

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
 • insolvenční správce uvádí, že k přímému prodeji/uzavření kupní smlouvy může dojít nejdříve poté, co insolvenční soud vydá souhlasné stanovisko s prodejem mimo dražbu;
 • úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy (s ohledem na zákonná předkupní práva bude uzavírána kupní smlouva s rozvazovací podmínkou);
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě
  ze strany zájemců;
 • náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;
 • zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: ak@akzahumensky.cz. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka na koupi podílu Jamné u Jihlavy (KSBR 30 INS 11176/2019)”.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Tomáš Zahumenský ak@akzahumensky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.04.2024 10.05.2024 Kraj Vysočina nabídněte Kč Nejvyšší nabídka
  19.04.2024 31.05.2024 Jihomoravský kraj 226450 Kč Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 31.12.2024 nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!