PRODEJ PODÍLU O VELIKOSTI 1/2 NA POZEMKU (TRVALÝ TRAVNÍ POROST), K.Ú. HREJKOVICE

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihočeský kraj

Nemovité věci

23.08.2022
30.11.2022

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl o velikosti 1/2 na pozemku z majetkové podstaty dlužníka: Alena Kortanová, spis. značka KSCB 46 INS 10995 / 2019.

 

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/2 na:

 • pozemek parc.č. 2110 o výměře 685 m2 (trvalý travní porost), zapsáno na LV 361, k.ú. Hrejkovice

to vše na LV 361, k.ú. a obec Hrejkovice, okres Písek, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek.

 

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a návrh na výmaz zástavních práv;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Nabídky zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!