PRODEJ PODÍLU O VELIKOSTI ID. 1/2 NA NEMOVITOSTECH V ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI VEDENÉM POD SP. ZN. 34 D 669/2014

Značka: 34 D 669/2014

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

27.04.2020
27.04.2021

Likvidační správkyně společnost AAA INSOLVENCE OK v.o.s. nabízí k prodeji v rámci řízení o pozůstalosti po paní Anně Danielové, nar. 20.4.1939, posledně bytem nám. T.G. Masaryka 130/14, zemřelé dne 19.5.2014, vedené pod sp. zn. 34 D 669/2014, nemovitý majetek, který  dne 26.8.2019 sepsal pod položkou n1 do soupisu majetkové podstaty, a to:

– podíl o velikosti id. ½ na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 37, katastrální území Horní Libina, obec Libina, vedených u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, a to: pozemku p.č. st. 287 -zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 398, včetně této stavby, a pozemku p.č. 483 – zahrada

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Likvidační správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu.

Nabídky je nutné zaslat e-mailem na dusek@insolvenceok.cz nebo poštou na adresu AAA INSOLVENCE OK v.o.s., Hlaváčkovo nám. 1,  796 01 Prostějov do 15.5.2020.

Žádost o bližší informace je možné adresovat na e-mail: dusek@insolvenceok.cz nebo zjistit dotazem na tel. čísle 774 727 051.


Přílohy:

Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!