PRODEJ PODÍLU VE VÝŠI 1/6 NA RODINNÉM DOMĚ V OBCI Ludgeřovice

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nehmotný majetek

09.11.2022
30.11.2022

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl ve výši 1/6 na nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků: Dalibor Tichý a Radka Tichá, sp. značka KSOS 36 INS 6354 / 2017.

Předmět prodeje:

Podíl o velikosti 1/6 na:

 • na pozemku parc.č. 2789/3 647m2 zahrada,
 • na pozemku parc.č. 2789/4 114m2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 1143, rodinný dům,
 • vše zapsáno na LV 553, k.ú. Ludgeřovice, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, KP Opava.

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

kupní cena podléhá schválení soudu;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

Nabídky zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz.


Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  15.09.2023 02.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.09.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.09.2023 09.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.09.2023 22.10.2023 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!