prodej – podíly na pozemcích

Značka: KSUL 63 INS 14827 / 2020 Kaurovi

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

16.08.2022
12.09.2022

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce

Beneš – insolvenční správce, v.o.s., insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníků: Kaur Jiří a Kaurová Vlasta v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSUL 63 INS 14827 / 2020 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Předmět prodeje:

podíl o velikosti ¼ pozemkové parcely č.1552, o výměře 4784 m2 a parcely č. 1553, o výměře 3135 m2, okres Nymburk, obec a k. ú. Přerov nad Labem, zaps. Na LV č. 477

vše zapsané v soupisu majetkové podstaty zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 4.1.2021 v oddíle B – 9, pod položkou číslo 1.

 

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Minimální nabídková cena 58 000Kč.

K prodávaným nemovitým věcem byl vypracován znalecký posudek, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 4.1.2021 v oddíle B – 9 a zájemci se tak mohou se stavem nemovité věci seznámit. 

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 12.9.2022 na adresu: prodejenabidky@email.cz

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) nabídku kupní ceny a způsob financování.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s převodem a nabytím hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Petr Beneš Beneš - insolvenční správce v.o.s. benes@insolvence-bis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!