Prodej pohledávek

stratil@rychtalikova.cz

Prodej pohledávek

Insolvenční správce dlužníka GSMobile Group, a.s., nabízí v rámci insolvenčního řízení spis. zn. MSPH 91 INS 662 / 2009 k prodeji následující pohledávky dlužníků pojaté do soupisu majetkové podstaty:

  • pohledávka za panem Alešem Moravcem , r.č. 740917/3354, IČ: 63600587  bytem Prackovice nad Labem 6E, 411 33 Litoměřice v nominální výši 34.853,- Kč s příslušenstvím. Platební rozkaz ze dne 7.7.2010, č.j. 30 C 292/2010-48, usnesení o nařízení exekuce č.j. 18 EXE 5797/2011-13 ze dne ze dne 7.3.2011. Exekuce byla zastavena pro nemajetnost dne 2.11.2016, Exekutorský úřad Praha 6 Mgr. Zuzana Sobíšková.
  • pohledávka za společností DCCI s.r.o., IČ: 62912194, se sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3 výši 117.175,80,- Kč s příslušenstvím. Platební rozkaz ze dne 28.11.2011, č.j. 5Cm 87/2011-19, usnesení o nařízení exekuce č.j. 36 EXE 14776/2012-15 ze dne 2.1.2013. Exekutorský úřad Přerov JUDr. Lukáš Jícha žádal o souhlas se zastavením exekuce pro nemajetnost dne 26.11.2019.
  • pohledávka v IŘ  sp. zn. KSUL 85 INS 30149/2019 za Zbyňkem Semelkou r.č. 700505/2659, bytem Velemín č.p. 115, 411 31 Litoměřice ve výši 1.224.334,40 Kč z toho je 599.604,- Kč nepodřízená částka a 624.730,40 Kč podřízená částka.

 Prodej nejvyšší nabídce, minimální nabídková cena není stanovena. Termín k podávání nabídek: 31. 5. 2020. Bližší podrobnosti na kontaktech: stratil@rychtalikova.cz, tel.: 604105105.

Pohledávky

18.05.2020
18.05.2021


Informace o zadavateli

Sylva Rychtalíková stratil@rychtalikova.cz

Související inzeráty