PRODEJ POHLEDÁVEK DLUŽNICE V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ VEDENÉM POD SP. ZN. KSPA 65 INS 6066/2021 – 2

Značka: KSPA 65 INS 6066/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Pohledávky

03.02.2024
31.03.2024

Společnost AAA INSOLVENCE OK v.o.s., jako insolvenční správkyně dlužnice MPM Invest s.r.o., IČO 27482413, sídlem třída Míru 92, 530 02 Pardubice Zelené Předměstí, nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPA 65 INS 6066/2021 k úplatnému postoupení pohledávek dlužnice, které dne 30.3.2022 sepsala pod položkou č. 12 do soupisu majetkové podstaty, a to jako:

 • Soubor pohledávek vůči jednateli dlužníka Michalu Sýkorovi, bytem Krátká 262, 533 52 Srch, ve smyslu ustanovení ustanovení § 241 odst. 2 insolvenčního zákona a ustanovení § 242 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona (viz. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25.4.2023 ve věci č. j. 65 ICm 1981/2022 a rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 15.1.2024 ve věci č. j. 104 VSPH 674/2023 – viz. přílohy soupisu majetkové podstaty č.2) v hodnotě 5.450.049,61 Kč.

Podmínky prodeje:
a) Nabízené pohledávky budou postoupeny zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku ceny za úplatné postoupení
c) Cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu věřitelského výboru a insolvenčního soudu

Nabídky je nutné zaslat e-mailem na adresu dusek@insolvenceok.cz do 31.3.2024.

Žádost o bližší informace je možné adresovat na e-mail: dusek@insolvenceok.cz nebo zjistit dotazem na tel. čísle 774 727 051.


Přílohy:

Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.07.2024 25.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!