Prodej pohledávek v rámci insolvenčního řízení dlužníka (W-Pharm Prague 2 s.r.o.) sp. zn. MSPH 99 INS 147/2022

Značka: MSPH 99 INS 147/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

30.05.2023
31.08.2023

Insolvenční správce JUDr. Ing. Radan Tesař nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 99 INS 147/2022 (dlužník W-Pharm Prague 2 s.r.o.) movitý majetek (pohledávky) – (i) pohledávku za dlužníkem W-Pharm Prague 1 s.r.o., ve výši 3 601 710 Kč (položka č. 4 soupisu majetkové podstaty ze dne 16. 4. 2023, č. l. B-42; dále též „Pohledávka č. 1“), a (ii) pohledávku odpovídající bezdůvodnému obohacení z plnění bez právního důvodu ve výši 6 650 549,01 Kč – výběry hotovosti z bankovního účtu č. 5316240329/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s. bez doložení právního důvodu výběru finančních prostředků ze strany bývalého jednatele dlužníka Michala Wawrzyka položka č. 5 soupisu majetkové podstaty ze dne 16. 4. 2023, č. l. B-42; dále též „Pohledávka č. 2“).

Pohledávka č. 1 vznikla z důvodu přefakturace nájemného za nebytové prostory, parkování, elektřinu a vodu v souvislosti s užíváním nebytových prostor. Pohledávka je nevykonatelná.

Pohledávka č. 2 vznikla z důvodu výběru finančních prostředků z bankovního účtu dlužníka č. 5316240329, když tyto výběry nebyly nikdy objasněny a doloženy ze strany jednatele dlužníka, pana Michala Wawrzyka. Pohledávka je nevykonatelná.

Výše uvedené pohledávky budou prodány zájemci s nejvyšší nabídkou kupní ceny, kterou je povinen uhradit před podpisem kupní smlouvy v hotovosti či na účet majetkové podstaty. Insolvenční správce je oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky. Každá z pohledávek může být prodána samostatně.

K prodeji movitého majetku byl udělen souhlas Městského soudu v Praze usnesením ze dne 19. 4. 2023 č.j. MSPH 99 INS 147/2022-B-46

Vaše nabídky můžete zasílat na tesar@insolvencetesar.cz.

Informace o zadavateli

Radan Tesař tesar@insolvencetesar.cz Chodská 1366/9, 120 00 Praha 2

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR 12000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 12.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!