Prodej pohledávek v rámci insolvenčního řízení společnosti Xclusive Society, s.r.o.

Značka: MSPH 95 INS 26270/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

13.01.2022
30.09.2023

Insolvenční správce společnosti Xclusive Society, s.r.o., jejíž insolvenční řízení je vedeno Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 95 INS 26270/2020 tímto nabízí v souladu s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. 1. 2022, č.j. MSPH 95 INS 26270/2020-B-14, k prodeji následující dvě pohledávky:

 • pohledávka za společností Fumaroproject s.r.o., IČ 06281460, se sídlem Staropramenná 530/12, 150 00 Praha 5 – Smíchov, ve výši 28.345,-. Tato byla pravomocně přiznána elektronickým platebním rozkazem, který vydal Obvodní soud pro Prahu 5, č.j.: EPR 101309,2019-6, ze dne 29. dubna 2019 a který nabyl právní moci dne 15. května 2019,

 

 • pohledávka za společnosti EASY MOVING s.r.o., IČ 04495381, se sídlem Zelená 744/7, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, ve výši 2.098.911,38 Kč. Tato vznikla z titulu smlouvy o dílo, na jejímž základě se společnost EASY MOVING s.r.o. zavázala jakožto zhotovitel provést dokončovací stavební úpravy nebytových prostor pro dlužníka, a to do 15. 7. 2018. Dílo v termínu nebylo provedeno a nebylo proto ani dokončeno a předáno. Na základě čl. VIII odst. 1 smlouvy byla sjednána pro tyto případy sankce (smluvní pokuta) ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení prvních 15 dní a dále ve výši 1 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení dalších 15 dní a počínaje 31. dnem prodlení 5 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení. Dílo muselo být dokončeno třetí osobou, k čemuž došlo ke dni 26. 9. 2018, pročež dlužníku vznikl nárok na požadování výše uvedené sankce v délce minimálně 73 dní (z ceny díla 925.650,- Kč). Pokuta byla řádně uplatněna doporučeným dopisem ze dne 29. 4. 2019.

Pohledávky budou zpeněženy zájemci s nejvyšší nabídkou s tím, že si insolvenční správce vyhrazuje právo nepřijmout žádnou nabídku. Kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.


Přílohy:

Informace o zadavateli

KONREO, v.o.s. KONREO, v.o.s. kancelar@konreo.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  28.05.2024 20.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 07.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!