Prodej pohledávky 16 000 000,- Kč s přísl.

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Dohodou

Kraj: Celá ČR

Pohledávka za Ing. Josefem Fischerem, nar. 04.03.1950 z titulu vrácení kupní ceny uhrazené dle Kupní smlouvy ze dne 12.09.2007 na prodej id. 1/2: jednotky č. 1196/27, jiný nebytový prostor a podílu ve výši id. 59210/412100 na společných částech domu Žižkov, č.p. 1196, byt. dům (nacházejícím se na pozemcích parc.č. 1784/2, 1786/4, 1787/2, 2023/4 a 2023/58) a pozemcích parc.č. 1786/1, 1786/4 a 1786/5, vše nacházející se v katastrálním území Žižkov, obec Praha, která byla následně shledána neplatnou, a to ve výši 16 000 000,- Kč s přísl.; Pohledávka přiznána rozsudkem soudu.

Insolvenční řízení vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 93 INS 3614 / 2014

Prodej bude realizován ve prospěch vítěze výběrového řízení, který učiní v místě a čase nejvyšší nabídku. Příjem nabídek nejpozději do 15.08.2021 23:59 hod..

Podrobné podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze. Žádost o další informace napište na email. adresu: igor.tomasek@itisia.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

jmt insol, v.o.s. igor.tomasek@jmtinsol.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 04.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!