Prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužnice Emilie Štupalské

Značka: 20001

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Finanční majetek

16.09.2022
30.09.2022

Insolvenční správkyně dlužnice Emilie Štupalské nabízí k úplatnému postoupení pohledávku sepsanou v soupise majetkové podstatě za dlužnicí Romanou Rewendovou, bytem H. Malířové 1154/6, 736 09 Havířov. Pohledávka byla pojata do soupisu majetkové podstaty ve výši dle sdělení dlužnice Emilie Štupalské, a to v částce 172.000,- Kč, když nejsou k dispozici písemné podklady. Pohledávka se zakládá na ústně uzavřených smlouvách o půjčce z roku 2016. Pohledávka není vykonatelná. Dlužnice Romana Rewendová nesouhlasí s výší vymáhané pohledávky, do majetkové podstaty poskytuje měsíční plnění ve výši 200,- Kč na úhradu dluhu. K dnešnímu dni bylo celkově na dluh uhrazeno 2.000,- Kč.

Podmínky prodeje: 

 • pohledávka bude prodána zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu ke dni využití jeho nabídky
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději před podpisem kupní smlouvy
 • kupující nabude pohledávku ve stavu, jak stojí a leží, jako nedobytnou bez poskytnutí jakýchkoliv záruk
 • kupující uhradí veškeré náklady spojené s převzetím pohledávky
 • kupujícím nesmí být osoba vyloučená dle ust. § 295 insolvenčního zákona z nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky.

Insolvenční správkyně upozorňuje zájemce o koupi, že ve smlouvě o postoupení pohledávek nebudou převzaty záruky za dobytnost pohledávky a postupitel nebude odpovídat ani za úplnost předaných podkladů týkajících se pohledávky a za její vymahatelnost, když k tomuto upozorňuje, že k pohledávce neexistují písemné podklady (smlouvy, doklady o poskytnutí půjček apod.). 

Nabídky s uvedením nabízené kupní ceny a kontaktní údaje zájemce zasílejte elektronickou formou na e-mailovou adresu plackova.ins@email.cz či poštou na adresu Sokolská třída 966/22, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, nejpozději do 30.09.2022.

V případě zájmu mohou zájemci nahlížet do dokumentace vztahující se k pohledávce (jedná se pouze o komunikaci insolvenční správkyně s dlužnicí Romanou Rewendovou), a to po předchozí dohodě, v kanceláři insolvenční správkyně. Zájemci nebude umožněno činit si fotokopie listin.

Informace o zadavateli

vavrosova.ins@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.05.2023 31.07.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.05.2023 05.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.04.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.04.2023 16.07.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!