PRODEJ POHLEDÁVKY Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

09.05.2023
09.06.2023

Insolvenční správce dlužníka LIVING VENUES a.s., IČO: 28240839, Antala Staška 1859/34, 140 00, Praha 4 -Krč (insolvenční řízení vedeno Městským soudem v Praze pod sp.zn. MSPH 90 INS 14218/2019), nabízí k přímému prodeji tuto pohledávku:
– pohledávka za Michalem Kotlínem, nar. 28. 11. 1967, bytem U Golfu 640, Praha 10, 109 00, Horní Měcholupy v nominální  výši  33 035 300,-Kč s příslušenstvím. Pohledávka je uplatněna v insolvenčním řízení Michala Kotlína sp. zn.:  MSPH 60 INS 8689/2020 a byla uznána insolvenční správkyní, dlužník pohledávku popřel. 

Podmínky prodeje:
– prodej (postoupení) nejvyšší nabídce
– zaplacení kupní ceny (ceny postoupení) předem, nejpozději při uzavření smlouvy o postoupení    pohledávek
– prodej podléhá schválení věřitelským orgánem
– insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje či odmítnout všechny nabídky

Další informace lze získat v kanceláři insolvenčního správce na adrese, na tel. č. 220-800-208 nebo e-mailové adrese. praha@alfains.cz.


Nabídky zasílejte nejpozději do 09. 06. 2023 nebo osobně doručte na adresu: ALFA insolvenční v.o.s., Pod Klaudiánkou 8, 147 00 Praha 4, nebo na e-mail: praha@alfains.cz

Informace o zadavateli

ALFA insolvenční v.o.s. kure@alfains.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.05.2023 20.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.05.2023 22.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.05.2023 02.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!