prodej pozemku Březnice u Zlína

Značka: KSBR 54 INS 15536 / 2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Zlínský kraj

Nemovité věci

02.06.2023
25.06.2023

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSBR 54 INS 15536 / 2022 dlužníka Josefa Maloty koordinovaně se spoluvlastníkem následující nemovitost:

 • Nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, v katastrálním území Březnice u Zlína, obec Březnice, na listu vlastnictví č. 1432:- parc. č. 279/2 – zahrada, výměra 110 m2

Pozemek parc. č. 279/2, k. ú. Březnice u Zlína o výměře 110 m2 je v KN evidován jako zahrada. Ve skutečnosti se jedná o nezastavěný pozemek zahrady využívané se stavbou chaty situovanou východně od oceňovaného pozemku (dle KN jiná stavba bez č.p./č.ev.). K datu ocenění pozemek tvoří zahradu společně s přilehlými pozemky parc. č. 279/1 a parc. č. 279/4, se kterými je i k datu ocenění oplocen a není od těchto pozemků nikterak oddělen.

OBVYKLÁ CENA DLE ZNALECKÉHO POSUDKU BYLA STANOVENA NA 26.000 KČ.

 

Podmínky prodeje:

a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele / soudu.

Nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz nebo tel. č. 224 947 055, 736 537 676.


Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!