PRODEJ POZEMKŮ – K.Ú. A OBEC PODSEDICE A STAVBY BEZ Č.P./Č.E. – K.Ú. A OBEC DĚČANY

Značka: KSUL 85 INS 23223/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Děčany, Česko Podsedice, Česko

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

01.04.2021
30.04.2021

Insolvenční správce AK-KT insolvence v.o.s., IČ: 08280495, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji nemovité věci z majetkové podstaty dlužníka Zemědělské družstvo se sídlem v Děčanech v likvidaci, IČ: 00120596, se sídlem Děčany, Třebivlice, PSČ 411 15 (KSUL 85 INS 23223/2020).

Usnesení Krajského soudu č.j. KSUL 85 INS 23223/2020-A-8 ze dne 16. listopadu 2020 je přílohou tohoto inzerátu. Stejně tak pokyn zajištěného věřitele.

Nabízeny k odkupu jsou následující pozemky dlužníka, a to:

– pozemek parc. č. 727/31 – orná půda o výměře 1667 m2,

– pozemek parc. č. 727/53 – ostatní plocha o výměře 41 m2,

to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 655, vedeno u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro katastrální území a obec Podsedice.

Insolvenční správce zájemce upozorňuje, že dlužník není výlučným vlastníkem předmětného nemovitého majetku. Tento je v duplicitním vlastnictví a v tomto stavu bude taktéž prodáván. Z důvodu ochrany osobních údajů druhého vlastníka jsou jeho údaje anonymizovány.

Dále je k odkupu nabízena následující stavba:

            – stavba bez č.p./č.e. – jiná stavba stojící na pozemku parc. č. St. 1/3 (LV 297),

zapsaná na listu vlastnictví č. 22,  vedená u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro katastrální území a obec Děčany.

Jelikož stavba stojí na pozemku, jehož vlastníkem je třetí osoba, upozorňuje insolvenční správce na skutečnost, že je vázán zákonným předkupním právem dle ust. § 3056 občanského zákoníku, tzn. po uzavření kupní smlouvy bude osloven vlastník pozemku, na němž stavba stojí s nabídkou k výkonu jeho předkupního práva.

S ohledem na skutečnost, že uvedený nemovitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníka – Zemědělské družstvo se sídlem v Děčanech v likvidaci případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 30. dubna 2021 včetně, a to písemně na adresu AK-KT insolvence v.o.s., insolvenční správce, Bašty 413/2, 602 00 Brno, v uzavřené obálce, na níž bude uvedeno „Nabídka – nemovité věci – dlužník Zemědělské družstvo se sídlem v Děčanech v likvidaci“. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o odkoupení a nabízenou kupní cenu za prodávané nemovité věci, přičemž tyto jsou prodávány výhradně jako celek. Následná kupní smlouva, jejíž předmětem bude převod pozemků a stavby, pak bude uzavřena vždy se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu.

Příslušné listy vlastnictví a znalecké posudky jsou v přílohách inzerátu.

Na obrázcích je toliko budova – stavba bez č.p./č.e.

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

V případě potřeby kontaktujte insolvenčního správce na emailové adrese: buresova@ak-kt.cz.

 

Přílohy:           – Usnesení o úpadku dlužníka, o prohlášení konkursu a o ustanovení insolvenčního správce
– Pokyn zajištěného věřitele
– LV č. 655
– LV č. 22
– Znalecký posudek č. 13145-367/2021
– Znalecký posudek č. 13144-366/2021


Přílohy:

Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 18.06.2024 Celá ČR 289 200 Kč Nejvyšší nabídka
  11.06.2024 31.07.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Jihočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!