Prodej pozemků v obci Kelč

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Kelč, Česko

Kraj: Zlínský kraj

Nemovité věci

30.11.2021
29.04.2022

Insolvenční správce dlužníka Pavla Ficka, jehož insolvenční řízení je vedeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 25 INS 6476 / 2021, zahajuje výběrové řízení o nejvyšší nabídku na koupi části majetkové podstaty zahrnuté v soupisu majetkové podstaty v:

– položce č. 1 – pozemky zapsané na LV č. 899 pro k.ú. Kelč-Nové Město, obec Kelč, vedeno Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí

Nemovitost byla znalecky ohodnocena na částku ve výši 116.00,- Kč.

Zájemci mohou své nabídky předkládat do 29.4.2022 do 15:00 písemně na adrese insolvenčního správce:

Mgr. Bc. David Vandrovec, insolvenční správce, Tehovská 1237/25, 100 00 Praha 10

Nabídky nechť jsou v zalepené obálce označené „NABÍDKA FICEK – NEOTEVÍRAT”.

K nabídkám předloženým později nebo nabídkám nezalepeným a neoznačeným nemusí insolvenční správce přihlížet. Insolvenční správce si zároveň vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodu ani nevybrat žádného vítěze.


Přílohy:

Informace o zadavateli

vandrovec@in-spravce.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.12.2023 31.01.2024 Celá ČR 500000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 31.01.2024 Celá ČR
  Moravskoslezský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.12.2023 Celá ČR 25000000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.01.2024 Středočeský kraj 20.000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!