PRODEJ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ K TRAMVAJÍM (INEKON GROUP, a.s.)

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

09.03.2023
11.04.2023

Insolvenční správce Mgr. Ivo Šotek, IČ: 66246016, sídlem Ostružnická 325/6 Olomouc tímto jako insolvenční správce dlužníka, INEKON GROUP, a.s., nabízí k prodeji v rámci probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp.zn. MSPH 93 INS 13566/2018 movitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 15.2.2023 pod položkou č. 3, a to projektové dokumentace k tramvajím TRIO 01, TRIO 1-Olomouc, TRIO 4, TRIO 12, TRIO 121 a 210 Superior.

Nabídky v písemné formě je možné doručit osobně nebo poštou na adresu insolvenčního správce: Mgr. Ivo Šotek, insolvenční správce, Ostružnická 325/6, 779 00 Olomouc, případně také datovou zprávou (sa7yhyu), a to nejpozději do 11. dubna 2023.

 Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/r.č, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny. Projektové dokumentace k tramvajím budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší nabídku, minimálně však ve výši 500.000,- Kč vč. DPH.

Kupní cena musí být uhrazena na účet majetkové podstaty předem nebo nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převzetím projektových dokumentací k tramvajím uhradí kupující.

Bližší informace k projektovým dokumentacím k tramvajím jsou uvedeny ve znaleckém posudku č. R14221/20 ze dne 24.7.2020 (viz část 4.1.1.2), který je přílohou tohoto inzerátu.


Přílohy:

Informace o zadavateli

ivo šotek sotek@akostruznicka.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.06.2023 22.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.06.2023 20.06.2023 Celá ČR 234000 Kč Nejvyšší nabídka
  08.06.2023 20.06.2023 Celá ČR 335000 Kč Nejvyšší nabídka
  08.06.2023 30.06.2023 Celá ČR Neuvedeno Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!