Prodej – Průmyslový šicí stroj Typical GC6730 (komplet stůl)

Značka: 2024-002

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Vršovců, Chomutov

Kraj: Ústecký kraj

Movité věci

10.05.2024
14.06.2024

Insolvenční správce nabízí k prodeji mimo dražbu dále uvedený majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty.

Dlužník: TRICO LINE TRADE s. r. o.

Insolvenční řízení: MSPH 89 INS 19144/2023

Předmětem prodeje je následující stroj ve vlastnictví dlužníka:
– průmyslový šicí stroj Typical GC6730 – komplet stůl

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce
– souhlas věřitelského orgánu a insolvenčního soudu s prodejem mimo dražbu
– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy
– náklady spojené s prodejem a s převzetím majetku hradí kupující
– kupující nesmí být osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty, ledaže mu byla insolvenčním soudem udělena výjimka ze zákazu

Na kupujícího nepřecházejí závazky váznoucí na majetku.

Nabídky zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře, prostřednictvím datové schránky ID a598h7m nebo e-mailem na paulus.ladislav@akhpl.cz, a to nejpozději do 14.06.2024. Součástí nabídky musí být identifikace zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště), označení předmětu nabídky (Stroj TRICO LINE), nabízená kupní cena a kontaktní údaje na zájemce (e-mail, telefon).

Po uplynutí lhůty pro podávání nabídek insolvenční správce vyhodnotí došlé nabídky a výsledek oznámí zájemci, který předložil nejvyšší nabídku, e-mailem. V případě rovnosti nabídek bude upřednostněna dříve doručená nabídka. Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, není insolvenční správce povinen vyrozumět o výsledku.

Vybraný zájemce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy k uzavření smlouvy. V případě marného uplynutí lhůty pro uzavření smlouvy je insolvenční správce oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy zájemce, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá nejvyšší. Nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné – nedojde-li k uzavření smlouvy s vybraným zájemcem, je insolvenční správce oprávněn po zájemci, který nesplnil povinnost uzavřít smlouvu, vymáhat rozdíl v kupní ceně.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky.

Majetek je umístěn ve skladovacích prostorách v Chomutově. Kupujícímu bude vydán po úhradě kupní ceny a uzavření kupní smlouvy oproti předávacímu protokolu.


Informace o zadavateli

JUDr. Ladislav Paulus paulus.ladislav@akhpl.cz Veveří 456/9, Brno-střed-Veveří, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 30.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 18.07.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!