prodej řadové garáže v Broumově

Značka: KSHK 45 INS 6356/2015

Cena: 95000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

13.10.2021
11.11.2021

Insolvenční správkyně JUDr. Danuše Polláková Staňková zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSHK 45 INS 6356/2015  řadovou garáž, sepsanou do majetkové podstaty dlužníků Ing. Jaroslav Jakl a Jana Jaklová jako položka soupisu č. 8:

Pozemek parc. st. č. 1005, zastavěná plocha a nádvoří, o vým 18 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, řadová garáž; zapsáno na LV č. 3036, k.ú. Broumov, obec Broumov, vedeno Katastrálním úřadem pro Královéhradecký  kraj, Katastrální pracoviště Náchod.

Podrobnější popis je uveden v přiloženém odborném vyjádření, cena obvyklá činí 95.000,- Kč.

Zpeněžení probíhá formou prodeje mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce, s tím že nejnižší nabídková cena činí 95.000,- Kč.

Prodej bude uskutečněn za těchto podmínek:

 • věc bude prodána nejvyšší nabídce;
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky
 • prodej je podmíněn souhlasem věřitelského výboru a insolvenčního soudu

 

Podrobnější informace případně poskytne Mgr. Jakub Barton (tel.: 777 892 239)

Své nabídky zasílejte prostřednictvím emailu na info@insolvenciagroup.cz do 11.11.2021. Do předmětu uveďte: „ KSHK 45 INS 6356/2015, řadová garáž, nabídka.“


Přílohy:

Informace o zadavateli

Danuše Polláková Staňková stankova.ak@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  No items found

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!