prodej rozvodny bez pozemku

Značka: KSOS 36 INS 15821 / 2020 Sojka

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

22.11.2021
16.12.2021

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSOS 36 INS 15821 / 2020 u Krajského soudu v Ostravě.

 

Předmět prodeje:

– nemovitý majetek – stavba – jiná stavba, bez čp/če, nebytový objekt, stojící na pozemku parcela

číslo 2801/36, zapsaný na listu vlastnictví 1893, v katastrálním území Poruba a obci Ostrava (trafostanice), u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava,

 

přičemž majetek je zapsán i v soupisu majetkové podstaty ze dne 19. února 2021, v oddílu B, I.

Nemovitý majetek, pod položkou číslo 1.

K prodávaným nemovitým věcem byl vypracován znalecký posudek, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku v oddíle B-5 a zájemci se tak mohou se stavem nemovité věci seznámit.  V této době je oceňovaná nemovitost v pronájmu na dobu neurčitou (s výpovědní lhůtou 2 měsíce) a využívá se k dodávce energie některým firmám v sousedním areálu.

 

Prohlídka předmětu prodeje v tomto výběrovém řízení je stanovena na 16.12.2021 od 14:30hod do 15:30hod. Na prohlídku je nutné se předem objednat elektronicky pouze na emailu: i.forman@seznam.cz Pokud se nikdo nepřihlásí, prohlídka se neuskuteční.

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Minimální cena byla stanovena na 313 040 Kč dle znaleckého posudku. Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 22.12.2021 na adresu: i.forman@seznam.cz Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel. Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) označení položek a nabídku kupní ceny.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem a odvozem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční správci, v.o.s. lenger@insolvence-is.cz Na Míčánce 39, Praha 6-Dejvice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 06.08.2024 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.06.2024 25.07.2024 Středočeský kraj 10000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!