PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 1/8 NA RODINNÉM DOMĚ S POZEMKEM, PŘÍČNÁ 91, OBEC PÍSEK, OKRES PÍSEK

Značka: H/7654/2020

Cena: nejméně 404.000,- Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Příčná 91, Václavské Předměstí, Písek, Česko

Kraj: Jihočeský kraj

Nemovité věci

19.08.2021
20.09.2021

V insolvenčním řízení sp. zn KSCB 41 INS 25328/2020 nabízíme k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 (ideální podíl, nikoliv reálná část domu) na nemovitostech na LV č. 805, k.ú. Písek (položka č. 4 majetkové podstaty):

– pozemek p. č. St. 1783 zastavěná plocha a nádvoří, o zapsané výměře 250 m2, jehož součástí je stavba Václavské Předměstí, č.p. 91 – rodinný dům,
– pozemek p. č. 823/30 zahrada, o zapsané výměře 301 m2 a
– pozemek p. č. 823/62 trvalý travní porost, o zapsané výměře 108 m2.

Jedná se o částečně patrový rodinný dům se zahradou, nacházející se v západní části obce Písek. Dům je dispozičně rozdělen na dvě jednotky 3+1 a 3+kk, každá se samostatným vchodem. Dle znaleckého posudku činí podlahová plocha 179,71 m2. včetně příslušenství pak 270,92 m2. Objekt byl dle vyjádření osoby přítomné na prohlídce postaven v roce 1939, za tu dobu prošel řadou oprav a modernizací. V poslední době probíhala běžná údržba. Bližší informace o nemovitosti můžete nalézt v přiloženém znaleckém posudku.

Nabízený spoluvlastnický podíl na nemovitosti byl oceněn znaleckým posudkem na 404.000,- Kč.

Podmínky prodeje:

– majetek bude prodán nejméně za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tedy 404.000,- Kč,

– majetek bude zpeněžován přímým prodejem mimo dražbu,

– majetek bude prodán nejvýhodnější nabídce,

– kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty nejpozději před podpisem kupní smlouvy,

– insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje nebo odmítnout všechny nabídky,

– veškeré náklady spojené s převodem (zejména správní poplatek katastru) hradí kupující,

– majetek je prodáván ve stavu, jak stojí a leží, správce neodpovídá za žádné jeho vady.

Závazné nabídky s uvedením svých údajů podávejte prostřednictvím kontaktního formulář, v elektronické formě na email majetek@akkrm.cz, nebo poštovní zásilkou na adresu AKKRM insolvence, v.o.s., Údolní 65, 602 00 Brno, nejpozději do 20.9.2021 (včetně).


Přílohy:

Informace o zadavateli

AKKRM insolvence v.o.s. insolvence@akkrm.cz Údolní 552/65, Brno-střed-Stránice, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!