Prodej spoluvlastnického podílu na nemovitosti

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

09.06.2022
17.07.2022

Insolvenční správce nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl 1/12 pozemku č. parc. st. 323 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Lysá nad Labem č.p. 436 rodinný dům, stavba stojí na pozemku č. parc. st. 323 a spoluvlastnický podíl 1/12 pozemku č. parc. 162/1 zahrada. Správce upozorňuje, že většinový spoluvlastník nemovitosti na podíl nabízí 253.000,- Kč tzn. s ohledem na jeho předkupní právo je třeba nabídnout cenu vyšší. V souladu s pokynem insolvenčního soudu proběhne prodej nejvyšší nabídce s tím, že úhrada kupní ceny bude realizována před nebo při podpisu kupní smlouvy, a to přímo na účet majetkové podstaty. Bližší informace o insolvenčním řízení vč. pokynu insolvenčního soudu ke zpeněžení jsou obsaženy v insolvenčním rejstříku spis. zn. KSPH 61 INS 23158/2020. Cenová nabídka zájemce musí obsahovat: přesnou identifikaci zájemce; nabízenou kupní cenu za tento majetek; v případě cenových nabídek zasílaných prostřednictvím poštovního doručovatele také datum a podpis.

Insolvenční správce má právo odmítnout nabídku. Po uplynutí výše uváděné lhůty budou vyhodnoceny veškeré došlé cenové nabídky a vybrán zájemce s nejvyšší dosaženou nabídkou. Adresa pro doručení nabídky: JUDr. Ing. Petr Ševčík, K Mýtu 148, 251 62 Tehovec


Přílohy:

Informace o zadavateli

Petr Ševčík petr.sevcik@ak-sevcik.cz K Mýtu 148, 25162 Tehovec

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!