PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI 2/9 NA NEMOVITOSTI LV č. 219

Značka: MSPH 88 INS 9162/2019

Cena: nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

15.07.2022
26.06.2023

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17. června 2019, č.j. MSPH 88 INS 9162/2019-A-6, soud rozhodl o úpadku dlužníka: Ján Chalány, r. č. 620127/6323, bytem Praha 3, Sudoměřská 1921, PSČ 130 00 (dále jen „Dlužník“), a povolil řešení úpadku formou oddlužení. Insolvenčním správcem Dlužníka byla ustanovena společnost TP Insolvence, v.o.s., IČ: 032 96 636, se sídlem Praha 10, Černokostelecká 281/7, PSČ 100 00 (dříve se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00) (dále jen ,,Insolvenční správce“).

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27. října 2022, č.j. MSPH 88 INS 9162/2019-B-38, soud oddlužení dlužníka Jána Chalányho, narozeného 27. 1. 1962, trvale bytem Písečná 1159, 757 01 Valašské Meziříčí, plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, schválené usnesením soudu č. j. MSPH 88 INS 9162/2019-B-9 ze dne 1. 11. 2019, zrušil a na majetek dlužníka Jána Chalányho, narozeného 27. 1. 1962, trvale bytem Písečná 1159, 757 01 Valašské Meziříčí, prohlásil konkurs.

Soud vyslovil souhlas s tím, aby Insolvenční správce, prodal mimo dražbu movitý majetek dlužníka sepsaný v soupisu majetkové podstaty (č. dok. B-29) pod položkou č. 1, č. 2 a č. 4.

Předmět prodeje:

Spoluvlastnický podíl o velikosti 2/9 na následujících nemovitostech: pozemek parc. č. 2487, pozemek parc. č. 2488 a pozemek parc. č. 2548 zapsané na listu vlastnictví č. 219 pro obec Svatá, katastrální území Svatá. Nemovitosti jsou vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun.

Podmínky prodeje:

– shromáždění veškerých Insolvenčnímu správci došlých nabídek ke dni prodeje a následného výběru té nejvýhodnější,
– úhrada kupní ceny předem nebo při podpisu kupní smlouvy k rukám Insolvenčního správce.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu office@tpinsolvence.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 725 245 800.

Informace o zadavateli

office@tpinsolvence.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.09.2023 31.10.2023 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!