Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV č. 577, k.ú. Smilovice u Třince (podíl náleží do SJM) dlužníků Pyszkových Žanety a Tomáše

Značka: KSOS 14 INS 1337/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

02.03.2021
26.03.2021

Insolvenční správce dlužníků Pyszkových Žanety a Tomáše sp. zn.: KSOS 14 INS 1337/2020 nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl na nemovitosti zapsané na LV č. 577, k.ú. Smilovice u Třince. Popis celé nemovitosti je uložen v příloze inzerátu. 

Prodej bude probíhat dle pokynu zajištěného věřitele, a to za následujících podmínek:

 • minimální kupní cena nesmí být nižší než 1.800.000,- Kč;
 • úhrada kupní ceny bude provedena před podpisem kupní smlouvy;
 • náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující;
 • návrh na vklad do katastru nemovitostí je povinen podat kupující;
 • účastníkem výběrového řízení může být fyzická a i právnická osoba, která splňuje zákonné předpoklady tohoto účastenství, tj. není v insolvenčním řízení, není na ni podán insolvenční návrh;
 • účastníkem výběrového řízení může být osoba blízká;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
 • zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše cenové nabídky zasílejte na sídlo insolvenčního správce Indra – Šebesta v.o.s., Čechyňská 361/16, 602 00 Brno, a to nejpozději do 26.3.2021 do 15 hodin v označené obálce ,, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ŽANETA A TOMÁŠ PYSZKOVI – NEOTVÍRAT“

Nabídka musí obsahovat:

 • Jednoznačná identifikace účastníka výběrového řízení včetně kontaktních údajů
 • Nabídka kupní ceny v minimální výši 1.800.000,-Kč
 • Čestné prohlášení, že účastník splňuje podmínky stanovené zákonem ( viz poznámka o insolvenčním řízení)

Vyhodnocení výběrového řízení bude dne 29.3.2021 v 10 hodin v budově sídla insolvenčního správce za přítomnosti zajištěného věřitele. V případě dotazů se obracejte na email: michaela.zourkova@indra-sebesta.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 31.03.2024 Celá ČR
  Plzeňský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 02.04.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!