Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/8 na pozemcích v k.ú. Kly

Značka: KSUL 23 INS 21040/2019

Cena: 537 000 Kč Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

24.05.2022
29.07.2022

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/8 na:

 • pozemcích parcelní č. st. 35/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1847 m2, č. 80/52 (orná půda) o výměře 5992 m2, č. 650/1 (orná půda) o výměře 6863 m2, č. 918/2 (zahrada) o výměře 643 m2 a č. 936 (zahrada) o výměře 593 m2, zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 1058 obce a katastrálního území Kly, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník;
 • na stavbě bez čp./č. e. (zemědělská stavba) postavené na pozemku parcelní č. st. 35/1, zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 128 obce a katastrálního území Kly, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník.

Cena: 537 000 Kč (nebo nejvyšší nabídce)

Popis:

Pozemky nacházející se na LV č. 1058 – jedná se o soubor nesousedících zemědělských a stavebních pozemků nepravidelných tvarů. Na východní straně travnatého pozemku č. 80/52 se nacházejí keřové porosty. Zemědělský pozemek č. 650/1 je na severní a východní straně ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. Stavební pozemky č. 35/1, č. 918/2 a č. 936 jsou na severní a západní straně ohraničené plotem sousedního vlastníka. Na travnatém pozemku č. 35/1 se nacházejí dvě zbourané stavby a porosty. Na pozemku č. 936 se nachází zděná zemědělská stavba, která není zapsaná v katastru nemovitostí.

Pozemky nacházející se na LV č. 128 – zemědělská stavba bez čp./če. nacházející se na pozemku parc. č. 35/1 je zbouraná; zůstalo pouze obvodové zdivo.

Přípojky IS jsou v dosahu do 50 metrů.

V případě nabídek, resp. dotazů, kontaktujte insolvenčního správce:

KONREO, v. o. s.

tel.: +420 515 530 500

e-mail: kancelar@konreo.cz

Upozornění:

Prodej je realizován v rámci zpeněžení majetkové podstaty v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 23 INS 21040/2019.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. Podle § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud k návrhu dané osoby z uvedeného zákazu stanovit výjimku.

Inzerce nemovitostí bude trvat min. 60 dní. Zájemce žádáme, aby v reakci na inzerát uvedli své kontaktní údaje – telefon a e-mailovou adresu. Nemovitost není po dobu trvání inzerce možno rezervovat. U nemovitostí je možné činit nabídky v min. výši 537 000 Kč. Kritériem výběru kupujícího bude jednoznačně výše nabídnuté kupní ceny, přičemž její akceptace podléhá schválení v insolvenčním řízení.

Insolvenční správce s ohledem na rozdílnost vlastníků pozemku a stavby ve smyslu § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uvádí, že spoluvlastníci pozemku mají ke stavbě předkupní právo, a naopak spoluvlastníci stavby mají předkupní právo k pozemku.

Informace o zadavateli

KONREO, v.o.s. KONREO, v.o.s. kancelar@konreo.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2022 24.07.2022 Olomoucký kraj 80.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka
  Foto
  24.06.2022 22.07.2022 Jihomoravský kraj 98000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.06.2022 31.08.2022 Celá ČR 72000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.06.2022 31.07.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!