PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU VE VÝŠI 1/7 NA POZEMKU PARC. Č. 98/50, V K.Ú. JABLONEC NAD NISOU, INS. ŘÍZENÍ KSLB 76 INS 23401 / 2016

Značka: KSLB 76 INS 23401 / 2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Jihomoravský kraj, Liberecký kraj

Nemovité věci

04.09.2020
31.10.2020

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl na nemovitosti v obci Mohelnice, z majetkové podstaty dlužníka Bronislav Vrbata, nar. 3. 5. 1953, sp. zn. KSLB 76 INS 23401 / 2016.

Předmět prodeje:

 • spoluvlastnický podíl ve výši 1/7 na pozemku parc. č. 918/50 o výměře 198 m2 (manipulační plocha), zapsáno na LV 13528 pro kú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, vedeno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Kat. pracoviště Jablonec nad Nisou.

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který je proto povinen podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zaplatit daň;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva a návrh na výmaz zástavních práv do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macek@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 736 434 349.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 18.06.2024 Celá ČR 289 200 Kč Nejvyšší nabídka
  11.06.2024 31.07.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Jihočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!